Prisen på besøk hos lege er en blanding av egenandel du som pasient betaler, og refusjoner fra staten. Normalt forhandles dette frem hver vår og iverksettes 01.07.20.
På grunn av pandemien har denne forhandlingen blitt utsatt til høsten.

Likevel vil Stortingets vedtak om egenandelsøkning for 2020 på 6,85 prosent iverksettes fra 06.07.2020, uten at det er forhandlet frem økt refusjon fra staten til HELFO.

Denne forhandlingen om økt overføring av penger til HELFO vil som nevnt gjennomføres på høsten 2020 med virkning fra 01.11.20.
I mellomtiden vil du måtte betale større egenandel som følge av dette, og oppleve at prisen for besøk hos lege kan være noe større.
Har du frikort vil denne imidlertid dekke den økte prisen som før og du trenger ikke betale noe ekstra.

Med vennlig hilsen 

Anita Monsen Pedersen 
Kommuneoverlege i Kåfjord