Du kan samle inntil 10 personer til en privat sammenkomst på offentlig sted (leid/lånt lokale). Maks 20 personer utendørs. 

Det bør være minst en meter mellom gjestene. Dette gjelder ikke for dem som tilhører samme husstand eller samme barnehage- eller barneskolekohort.

Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis. Alle som er til stede må være friske. Det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs, og ikke inviter flere enn du har god plass til. Ha oversikt over hvem som er på stedet til enhver tid.

Du må være oppmerksom på at det er forskjellige regler for en seremoni og en privat sammenkomst etter seremoni. For regler for seremoni, se under Hva gjelder for arrangement.

Det er også noen krav til arrangøren, se under Hva kreves av en arrangør.

Link: Arrangementer og andre private sammenkomster - spørsmål og svar