Regjeringen har for noen dager siden lettet litt på tiltakene, dette har vi tidligere linket til. Sentrale punkter i lettelsene var blant annet at nå gjelder:

  • 1 meters avstand
  • Inntil fem gjester på besøk
  • Arrangementer der deltakere skal kunne overholde 1 meters avstand
    • Innendørs arrangement med maks 10 deltakere
    • Utendørs arrangement med maks 20 deltakere
    • Arrangement med faste tilviste plasser maks 100 stk
  • Alkoholservering for utesteder med spisebevilgning frem til klokken 22

Smittestatus i hele regionen er også nå stabil. Det er fortsatt ingen påviste smittetilfeller i Kåfjord kommune. Det er ingen pågående utbrudd i vår region og i Troms og Finnmark er det kun enkelttilfeller som er påvist de siste uker.

Kåfjord kommune har i dag besluttet å på ny åpne for alt organisert idretts- og fritidstilbud for voksne og barn.

Arrangementer på tvers av kommuner bør fortsatt avlyses. Her gjelder derimot egne regler for organisert idrett for barn og unge under 20 år.

Rådhuset åpnes igjen for publikum i tidsrom 9 – 14.

Innenfor arbeidsliv og innad i kommunen har det generelt vært praktisert hjemmekontor. Denne praktiseringen opphører. Kommunalsjefer i kommunen kan likevel selv beslutte hjemmekontor i samarbeid med sine ansatte der de anser dette hensiktsmessig.                                                                                     

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                           
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune