Kåfjord kommune v/ kommuneoverlegen mottok lørdag 23.04.21 beskjed fra UNN mikrobiologen om positiv test for covid-19 sykdom. Testen er tatt i Kåfjord kommune.
Positivt testsvar tilhører gjesteinnbygger i kommunen som i løpet av siste 3 måneder har gjennomgått SARS-Cov-2 (korona) sykdom, men som nå ikke har pågående symptomer eller mistanke om pågående sykdom.
Man kan forvente i tidsrom på 3 måneder at ny test fortsatt kan påvise restvirus og derfor fortsatt kan være positiv. Vedkommende vil ikke være aktiv smitteførende, og det er derfor ikke risiko for videre smitte av sykdommen.
Det er tatt blodprøver av vedkommende for å bekrefte dette.

Det er ingen nye tiltak eller strengere regler som vil gjelde for kommunen på bakgrunn av dette.

 

 

Anita Monsen Pedersen

Kommuneoverlege i Kåfjord