Dette er besluttet av nasjonalfaglige myndigheter da man har begrenset kunnskap om eventuell bivirkning av å gi Astra Zeneca vaksinen også som dose nummer 2. Astra Zenecavaksinen er nå tatt helt ut av vaksinasjonsprogrammet i Norge.

Det er ikke noen økt risiko for farlige bivirkninger ved å «blande» to vaksinetyper. Dette gjøres allerede i utstrakt grad verden over ved feks vaksinering mot kikhoste og polio.

Astra Zeneca vaksinen og Pfizervaksinen vil begge gjøre at kroppen kjenner igjen et spesielt protein (spike-proteinet) og at immunforsvaret derfor forsterkes gjennom dose nummer to. Det er det samme som skjer ved gjennomgått sykdom med covid-19 og disse tilbys kun en dose vaksine etterpå for å forsterke denne immuneffekten.

Selve legemidlene blandes aldri, da legemidlet etter første dose med Astra Zeneca er gått ut av kroppen for lenge siden, det er bare immuneffekten i kroppen som sitter igjen.

Her er en link fra FHI om eget webinar som er tiltenkt dere som har fått første dose med Astra Zeneca. Webinaret varer ca 30 minutter og gir kanskje ytterligere svar på spørsmål dere eventuelt måtte ha.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune