Hvem kan søke: Studenter i samisk barnehage- og grunnskolelærerutdanning ved Sámi allaskuvla / Samisk høgskole, og studenter ved høyskoler / universitet i Norge.  Du må være folkeregistrert i Kåfjord kommune.

Kontaktperson: Marina Olsen tlf. 77 71 92 19 eller marina.olsen@kafjord.kommune.no, Inger M. Åsli tlf. 77 71 92 19 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

Søknadsfrist: 09.10.2023

Søknad sendes: Kåfjord kommune, PB 74, 9148 Olderdalen eller postmottak@kafjord.kommune.no

Retningslinjer er her