Det er meldt ekstremvær også for Nord-Troms.  Kåfjord kommune ber sine innbyggere om å sikre løse gjenstander, har du eldre slekt/naboer sjekk om disse har behov for hjelp f.eks oppfylling av ved.

Er det behov for bistand ring Kåfjord kommunes vakttelefon på 412 80 000. Ved hendelser hvor det er behov for akutt hjelp, ring 110 eller 112.