Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
30. juni:

Holmen stadion i Birtavarre stenges for bruk inntil videre

Informasjon til lag og organisasjoner: Momskompensasjon og tilskudd for arrangement/ aktivitet påvirket av covid-19 pandemien.

Søk nå!

Lotteri- og stiftelsestilsynet informerer i brev til landets kommuner om to aktuelle tilskuddsordninger: 

1. Momskompensasjonsordningen: Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Regnskapsåret 2020 utgjør grunnlaget for søknaden. 

Det er nå åpnet for søknader. Søknadsfrist er 1. september 2021. 

Det gjøres oppmerksom på at man opererer med minstegrenser for søknadsgrunnlag og for merverdikostnader som det kan søkes om kompensasjon for (enkeltstående søkere): Etter forenklet søknadsmodell er minstegrensen 100 000 kroner i søknadsgrunnlag (driftskostnader minus eventuelle avgrensinger og fradrag) og 7000 kroner i merverdikontnader. 

Les mer om ordningen her: https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-generell-ordning/

2. Ny koronaordning for frivillige lag og organisasjoner: Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom manmå avlyse på grunn av restriksjonar eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Denne ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. oktober 2021. Søkere må være registrerte i Frivillighetregisteret. Søknadsfrist er 15. november 2021. 

Hva kan det søkes om?

Støtte til merkostnader på grunn av smitteverntilpasninger eller i forbindelsemed utvikling/tilpasning av aktiviteter. Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr, kostnader til leie av større lokaler, digitalisering av eksisterende tilbud eller nye aktiviteter som digitale møteplasser.

Støtte til mindreinntekter fra avlysteeller delvis gjennomførte arrangement. Dette kan for eksempel vere tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter.

Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter. Dette kan for eksempel være museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg. Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og lokaler. 

Les mer om ordningen her: https://lottstift.no/nb/tilskudd-i-forbindelse-med-arrangement-eller-aktiviteter/

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Illustrasjon penger

Illustrasjon penger

Sist oppdatert 04. august 2021
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk