Vi får undersøkt kuler og klumper, betennelser i muskler, ledd, slimposer, veiledet injeksjon i ledd og slimposer, evt bistand å ta blodprøve eller legge veneflon. Vi får undersøkt indre organer som væske på lungene, hjertet og hjerteklaffer, nyrer og blære. Vi får undersøkt svangerskap litt uti forløp og kan feks se etter hjerteaksjon hos litt eldre fostre. Vi kan feks se etter blodpropper i legg og kan bekrefte eller avkrefte dette.

Nå trenger vi mengdetrening, men når vi blir gode i dette, vil dette være svært ressursbesparende for dere innbyggere, da færre trenger henvisning videre for avklaring av ufarlige tilstander og symptomer.

Ingen kan bestille seg time til ultralyd hos oss, men vi vil selv avklare hva vi kan undersøke med ultralyd og ikke. Dersom man på en legetime finner indikasjon for ultralydundersøkelse hos oss, så settes man opp til dette på en egen ultralydtime.

 

Med vennlig hilsen

 Anita Monsen Pedersen

Kommuneoverlege i Kåfjord