Valgutvalget i Kåfjord har foreslått meddommere til Hålogaland lagmannsrett, Nord-Troms og Senja tingrett og Nord-Troms jordskifterett.

Valgperioden er fra 01.01.2025 - 31.12.2028

Endelig valg foretas av kommunestyret 20. juni 2024

 

Krav til den som skal velges er nedfelt i Domstolloven §§ 70-72.

 

Eventuelle innvendinger bes gitt skriftlig innen 19. juni 2024 til 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni, Postboks 74, 9148 Olderdalen

eller pr. e-post til post@kafjord.kommune.no

 

Forslag til meddommere til Hålogaland lagmannsrett 2025 - 2028:

Trond SkotvoldTone-Lise B. Mikkelsen

                            

Forslag til meddommere til Nord-Troms og Senja tingrett 2025 - 2028:

Arne MathisenGuro Jakobsen
Jens-A. Butter SimonsenRamona Myrseth
Kenneth LyngstadSandra Holm

 

Forslag til meddommere til Nord-Troms jordskifterett 2025 - 2028:

Otto SkogheimInghild Blomstereng
Torstein JenssenSiv Nina Myrvoll


Skjønnsmedlem: 

Knut I. Nilsen

Nord-Troms Forliksråd:

Einar Eriksen(Ramona Myrseth - reserve ved behov)

Nord-Troms Forliksråd Møtefullmektig:

Inghild Blomstereng
Vera Eriksen