Kjære alle sammen!

Gratulerer med grunnlovsdagen!

Det er en stor ære for meg å få lov til å stå her å holde årets 17.mai tale. Som frigjøringsdagen 8.mai som vi nettopp har markert med bla kransnedleggelse her, så er også 17.Mai en viktig dag for nasjonen Norge. Det var på 17.Mai i 1814 at vår grunnlov ble undertegnet av 112 menn. Sammen bygde dem som kjent opp vår grunnlov, basert på idealer som frihet, likhet, brorskap og på sin kjærlighet til nasjonen Norge. Vi fikk ikke vår fullstendige frihet i 1814 fordi vi gikk i union med Sverige med en felles konge, men vi fikk vårt eget storting og retten til å styre landet sjøl. Gleden blant det norske folk var ubeskrivelig.

I mange land i verden så er ikke fred og frihet en selvfølge. Det er heller ikke en selvfølge verden over at barn og unge går i tog for å feire sin nasjonaldag. Vi vet at i de fleste land i verden markeres nasjonaldagen med militærparader, og ikke med glade barn, is, brus, lek og moro. For oss i Norge så er grunnlovsdagen ofte kalt «barnas dag», noe vi alle setter stor pris på. 17. Mai er også en dag der vi alle i Norge feirer noe i felleskap, uavhengig av etnisitet, legning og kjønn.

For andre år på rad blir det ikke en feiring av nasjonaldagen slik vi aller helst ønsker det. Det meste av feiringen foregår digitalt, noen steder skal det være mindre lokale arrangementer, men ingen steder blir det feiring av nasjonaldagen slik vi, og ikke minst barna aller helst ønsker det. Årets feiring blir som fjorårets feiring markert i forhold til pandemien, og i forhold til viktigheten av å følge smittevernråd fra lokale og sentrale myndigheter. Det har vi hittil vært flinke til å følge. Men selv om vi i Kåfjord har vært forskånet for pandemien, så betyr det allikevel at vi fortsatt må være tålmodige og ta hensyn til den. Vi er alle enige om at vi savner både barnetog, kake- og kaffekøer, glade barn og voksne, korpsmusikk og allsang, men vi er også enige om at vi må få kontroll på pandemien. Vi er glade for at vi nå er i gang med vaksinering, og vi får alle håpe at neste års nasjonaldag kan bli feiret på tradisjonelt vis. 
Selv om vi i dag feirer 17.Mai på en annerledes måte, så er det fortsatt Norges bursdag og barnas dag i dag, og da er det lov å spise så mange is man vil.


Som nevnt har vi det siste året stått i en landsomfattende dugnad pga pandemien som har rammet hele verden. Vi vet fortsatt lite om hva tiden framover vil bringe, og hvilke restriksjoner vi fortsatt må leve med. På en festdag som i dag tenker jeg spesielt på barn og unge som også har en annerledes hverdag. Det er spesielt viktig med samhold nå, og passe på at alle barn og unge blir tatt vare på, og ikke faller utenfor.

 
De lever også i en verden der sosiale medier er en stor del av deres liv, og i en hverdag med en kommunikasjonskultur som skaper et voldsomt press fra alle kanter. Mulighetene til å ytre seg er stor, og det er veldig positivt. De bidrar aktivt med sin stemme og engasjement i samfunnet, dette ser vi ukentlig bla her i kommunen gjennom både elevrådene, barnas kommunestyre, ungdomsråd, RUST, og på andre arenaer.

Men den har også en negativ side. Mange unge har opplevd mobbing og hets på sosiale medier, så vel som på andre arenaer, og slik vil vi ikke ha det. Det er vårt ansvar og plikt, i lag med barn og unge å arbeide mot utenforskap og mobbing. Disse barna og unge er vår framtid.

Vi må heller ikke glemme de eldre, de som har bygd opp det landet vi har i dag, og de som vokste opp i en helt annen tid enn det mange av oss andre har vokst opp i. Jeg ønsker å sende dem en varm hilsen, og det er med stor glede at jeg og ordføreren skal besøke helsetunet etterpå.


Vi skal nå legge ned en krans ved bautaen for å hedre alle dem som falt for fedrelandet, noe som førte til at vi fortsatt i dag kan leve i fred og frihet.


Vi ønsker dere en fortsatt god 17.Mai, og igjen gratulerer med dagen!

 

Varaordfører i Kåfjord,
Britt M. Pedersen