Informasjon om prekvalifiseringstilbudet

Tilbudet er til personer som ønsker å søke opptak til desentralisert sykepleierutdanning høsten 2022 og som mangler karakter tre i norsk og fellesfaget matematikk. Prekvalifiseringstilbudet er gratis. Målet er at flere kan kvalifisere seg til opptak på desentralisert sykepleierutdanning.

 

Søknadsfrist for opptak til prekvalifiseringen er 20. januar 2022. Frist for oppmelding til privatisteksamen er mellom 15. januar og 1. februar 2022. Campus Nord-Troms refunderer 50% av eksamensgebyret. Mer info og lenke til søknadsskjema kommer på www.ntss.no 

 

Prekvalifiseringen består av undervisning med egen faglærer, felles samlinger, kollokviegrupper og egenstudier. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Campus Nord-Troms og Nord-Troms VGS med støtte fra Statsforvalteren.

 

For å søke opptak til prekvalifiseringen må man minimum ha vitnemål for å ha fullført og bestått et treårig opplæringsløp som gir studie- eller yrkeskompetanse. Tilbudet gjelder studenter som ønsker å forbedre sine karakterer i norsk og matematikk 1P og 2P, eller bare i ett av fagene.