Interpellasjon fra Kommunestyregruppa i SP

Jeg ønsker på vegne av kommunestyregruppa til Senterpartiet å fremme en ny sak til kommunestyre den 18.12.2023.
Som mange er kjent med så har Herman Rundberg skrevet en egen joik til Kåfjord.
Denne joiken hadde urfremføring under årets Riddu Riddu festivala, og ligger ute på flere plattformer under artistnavnet Manne.
Kåfjord senterparti mener det er på sin plass at kommunestyre vedtar denne joiken som Kåfjord kommunes offisielle joik.
Kåfjord er kulturkommunen i Troms, og vi er blant topp 19 på landsbasis. Kåfjord senterparti mener det er veldig viktig at vi løfter og fremhever våre kulturbærere.
Herman Rundberg er født og oppvokst i Kåfjord, og har vært en del av gruppa Violet Road, samt han har vært med på mange viktige kulturprosjekter nasjonalt.
Det at han har dedikert en egen joik til Kåfjord er meget stort, og det viser hvor artisten har sitt hjerte.
Fra tidligere så har Kåfjord kommune sin egen offisielle sang «min sang til Kåfjord», av Idar Kristiansen, og da er det også på sin plass at vi får vår egen offisielle joik på plass.
For ordenskyld har vi avklart dette med Herman Rundberg selv, og han syntes dette var en god ide, og stiller seg helt bak at kommunen vedtar denne som sin offisielle joik.
 
Dearvvuođaiguin/Med vennlig hilsen
Svein O. Leiros

Kommunestyrets vedtak i politisk sak 123/23 18.12.2023

1. Kåfjord kommunestyre anerkjenner at joik er et viktig kulturuttrykk i vår kommune. Blant annet gjennom misjonering og fornorskning var joik lenge sett på som et fremmedelement. I dag bruker yngre musikere joik mer og mer. Arrangementer som bl.a. Riddu Riđđu festivalen har bidratt til å synliggjøre joik. Etter all sannsynlighet har joik tidligere vært utbredt i Kåfjord, som i andre sjøsamiske områder. Dette ligger så langt tilbake i tid at bare bruddstykker av tradisjonen er kjent. Det er svært positivt at joik igjen kan få større plass som et aktivt kulturuttrykk i Kåfjord.
2. Kåfjord kommunestyre er stolte over at Herman Rundberg har laget en egen joik til Gáivuotna. Kommunestyret mener det er på sin plass at Kåfjord kommune har sin egen offisielle joik og har til intensjon å vedta dette i kommunestyremøtet i juni 2024.
3. Kåfjord kommunestyre ber om at det gis innspill til kommunen om aktuelle joiker. Frist for innspill settes til 31. mars 2024.

Innspill om aktuelle joiker innen 31.mars d.å.

Det bes om innspill om aktuelle joiker innen 31.03.24:

Sendes til:
eller 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni
Postboks 74
9148 Olderdalen